عالی تعلیم وزیرلیگی

عالی تعلیم وزیرلیگی، اولکه نینگ تحصیلی، و اورگه توچی وزیرلیگلردن بیری بولیب، بو وزیرلیگنینگ اساسی هدفلری؛ تحقیقات ساحه سیده کیلیشیش و قیته تیگشیریش، تحصیل قاعده دستورینی قیته قوریش و اورگتیشنی یخشیلش، ظرفیتنی یوکسلتیش و کوچلندیریش اوچون ریجه لر توزیش، HEMIS نی تطبیق و اصلاح قیلیب اداری فسادنی یوقه تیش، قانونی سندلرنی قیته تیگشیریش، طلبه لرنینگ آسایشده لیگینی تیگشیریش، توزیلیشلر و مرحله لرنی یخشیلش اوچون کوزدن کیچیریش، عایداتی مرکزلر ایجاد ایتیش، ایچگی و تشقی انستیتوتلر بیلن ایشبیرلیگینی یوکسلتیش، علمی مرکزلرنینگ کیفیت و ایشانچینی یوکسلتیش اوچون مستقل اداره ایجاد

.ایتیش