ینگی کابل شهری نینگ رواجلنتیریش ایشلرینی قیته باشلش و قوریشینی تیکلش مقصدیده ییغیلیش اوتکزیلدی


ینگی کابل شهری نینگ رواجلنتیریش ایشلرینی قیته باشلش و قوریشینی تیکلش مقصدیده ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی ریاستی نینگ دولت ایشلرینی منسجملشتیریش بوییچه اورین باسری داکتر عبدالکریم توتاخیل رهبرلیگیده جمهور رییسلیک نینگ عملیاتی و ملی رواجلنتیریش دن حمایت قیلیش بوییچه اداره سی و پایتخت زونه سی نینگ رواجلنتیریش اداره سی ، ملی تدارکات همده شهر سازلیک و ییرلر وزیرلیگی نینگ نماینده لری اشتراکی بیلن ییغیلیش اوتکزیلدی.
پایتخت زونی رواجلنتیریش اداره سی نینگ تخنیک معینی ، ینگی کابل شهری نینگ رواجلنتیریش ایشلرینی قیته قوریش و قوریشینی تیکلش ایشلری توغریسیده بولگن برنامه لر، رواجلنیش لر و معمالری حقیده معلومات بیریب،جمهور رییسلیک اوتکن اورین باسرلیگی نینگ 3/1/1384 تاریخی ده بیریلگن سان 13 بویروغی نی بیکار بولیشینی طلب قیلدی. مذکور بویروغده ده ینگی کابل شهری ده ییرنی ساتیب –آلیش جریانی توختیلگن ایدی.
ییغیلیش سونگی ده، مذکور بویروغ نینگ بیکار قیلیش اوچون ستر محکمه و محکمه لر نینگ ییر لر توغریسیده صادر بولگن شرعی خط حجتی نی پایتخت زونی رواجلنتیریش اداره سیگه کفالت گه بیریب و مذکور توغریده پایتخت زونی نی رواجلنتیرش اداره سی پیشنهاد ترتیب گه سالیب ایشلر اداره سیگه یوباریلسین دیب قرار قبول قیلیندی.
شونینگ دیک، اوشبو پرژه نینگ شرطنامه لری ایشلری اداره سی نینگ عامه و خصوصی مشارکت ریاستی بیلن شریک بولیب شرطنامه نینگ ماده لری قانون سایه سیده تیارلنیب، شهر سازلیک وییرلر وزیرلیگی نینگ تصدیقی نی آلگن دن کیین ایشلری اداره سی نینگ سرمایه لرنی آسانلنتیریش اداره سی بیلن شریک بولیشیگه قرار قبول قیلیندی.