عدلیه وزیرلیگی

عدلیه وزیرلیگی حکومت نینگ مرکزی اداره لریدن بیریدیر. مذکور وزارت قانوننی تیکلشتیریش اولکه ده عدالتنی اورنتیش، جمهورلیک ریاستی‌گه باغلیق فرمان و قانونلرنی توزیش، طرح بیریش و تقنینی هجتلرنی تدقیق قیلیش، افغانستان نینگ باغلیق بولگن کنوانسیونلر طرفیدن بیریلگن سفاریشلرینی افغانستان تقنینی هجتلریگه اوتکزیش و عملگه آشیریش، تقنینی اسنادلرنی چاپ و نشر ایتیش، تجاری دمغه و‌نشانلرنی رسمی ژورنالگه اوتگزیش،  قانون بوزر باله لر‌نی تربیه  ایتیش، فقرا لر نینگ حقوقی دعوالرینی ایشیتیش و اولرگه دستک بولیش، محکمه لرنینگ حقوقی و مدنی قضیه لریده سونگ قرارلرینی تطبیق ایتیش و اونی عملگه آشیریش،  محکمه قرشیسیده هر قندی عاموی بایلیلکلردن دفاع ایتیش، محکمه تمانیدن متهم‌صفتیده تانیلگن فقیر و بی بضاحت بولگن فقرالرگه تیکینگه حقوقی خدمتلرنی تامینلش، حقوقی موضوعلر بوییچه معلومات ترقتیش، ‌وطنداشلیکدن چیقیش و یا وطنداشلیکگه‌کیریش موضوعلرینی تیکشیریش، سیاسی حزبلرنی ثبت ایتیش و اونی

.تیکشیریش، اجتماعی نهاد و یا فوندلر، معاملات و عریضه یازوچیلریگه ییتیکچیلیک ایتیش،  انسان قاچاقچیلیگیگه قرشی مبارزه کمیسیونی نینگ ریاست و سکرترلیگی و شونینگ دیک کوچمنلرنی قاچاغیگه باغلیق  بولگن هجت و اسنادلرینی ترجمه و تصدیق ایتیش کبی ایشلر عدلیه وزیرلیگی نینگ‌ مسولیتلریدندیر