جمهور رییسلیک‌نینگ امور اداره سی عمومی باشلیغی ارشاد، حج و اوقاف نامزد وزیری بیلن کورشیدی

جمهور رییسلیک‌نینگ امور اداره سی عمومی باشلیغی ارشاد، حج و اوقاف نامزد وزیری بیلن کورشیدی

جمهور رییسلیک‌نینگ امور ادره سی عمومی باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی ارشاد، حج و اوقاف سرپرستی بیلن کوریشدی.

اوشبو اوچرشووده حاجی لرده انیق کمپی بولمگنی همده اوشبو وزارت نینگ تعمیری بولمگلن قیینچلیک توغریسیده بحث ایتیدلدی