جمهورلیک ریاستی استراتیژیک و عامه علاقه اداره سی

جمهورلیک ریاستی استراتیژیک و عامه علاقه اداره سی

جمهوری ریاستی نینگ عامه علاقه قوریش و استراتیژیک اداره سی

 

ایضاحلر

عامه و استراتیژیک اداره سی نینگ ایضاح سی جمهور ریاستی نینگ هدایت و مقرره لری نینگ یاختیلیگی ده بولیب بیشته مهم برنامه لرنی تاثیرلی و یخشی شکلده بجریش اوچون اویلب تورگن

  1. خلق نینگ همیشه لیک حمایتینی ملی حاکمیت و جمهور ریاستی نینگ صلع، جمهوریت، دیموکراسی، سیلاو، قانون سقلش و افغانستان خلقی نینگ اساسی حق لری سقلش، افغانستان مسلح قواسی و باشقه حقلی موضع لریگه دولت نظامی نی کوچلی قیلگن توغریسیده جلب قیلیش؛
  2. اوشبو اداره نینگ پیام لرینی منظم شکلده خلق ده یتیشتیریش و تینچلیک ساحه سیده افغانستان اسلام جمهور رییسی نینگ پیاملرینی تمثیل قیلیش؛
  3. جمهور رییس لیک نینگ قره ش لرینی تینچلیک ساحه سیده اصول لرنی کوزگه توتیب موافقلشتیریب خلق ده یتزکیش؛
  4. خلق نی ذهنی گه پارلاق کیلتیریش و کرونا بیلن کوره شیش اوچون خلق نی آگاه لنتیریش جمهور رییس نینگ اینگ مهم ایشلری دن بیر حساب بوله و اوشبو اداره مذکور توغریده مسوولیتی بار؛
  5. قانون لر چیگره سیگه اصل معلومات لرگه دقت قلیب دولت اداره لری و سوزچی لری نیگ علاقه سینی عاموی اخبارات واسطه لری بیلن یقین قیلیش؛
  6. فعالیت لرنی تشقریده کورستیش اوچون تاثیرلی مکانیزم نی ایجاد قیلیش و حکومت و جمهور رییس نینگ بیش ییلیک برنامه لرینی اوشبو حکومت یخشی باشقروو اصلاحات لرنی کیلتیریش، اداره لرده یاشلر باریش، اداره لر و باشقه بخش لرده خاتین قیزلرنی سهمی کوپ بولیش ساحه لریده استراتیژیک شکلده حمایت چی بولگنی ده برنامه یاتقیزیش؛

اداره نینگ ماموریتی

اوشبو اداره نینگ قوریلیشی زمانوی بیر تجربه بیلن قوریلیب و معلومات لرنی خلق گه یتزگیش، دیموکراتیک نظام لرگه موافق و حکومت و خلق نینگ علاقه سینی تامینلش  اوچون تاثیرلی بیر یول دیب توشینیلگن.

طبق روحیه فرامین فوق، تمامی ارگانهای دولتی در رابطه به امور ارتباطات عامه و استراتیژیک به این اداره هماهنگی و همکاری می نمایند و این اداره گزارشده، میباشد.

 اداره نینگ هدفلری

جمهور ریاستی نینگ عامه علاقه قوریش و استراتیژیک  اداره سی قویده گی هدف لرنی ایلگری آلیب باره دی:

  1. حکومت نینگ استراتیژیک و عامه علاقه قوریش سکتور فعالیت لرینی (strategic communication) حکومت فعالیت لری بیر قول و بیر آدرس دن خلق ده یتکزیلیشی اوچون و کوپنچه مطبوعات نهاد لری اراسیده نظم سیز لیک کیلیش نی آلدی آلیش اوچون فعالیت قیله دی؛
  2. تینچلیک برقرار بولیش اوچون ا.ا.جمهور ریاستی نینگ کته قره شلرینی، اقتصاد نی یوکسلتیریش، منطقوی بیرلشتیریش و اساس اصلاحات نی انیق شکلده باشقرو سکتور لرده کیلتیریب و خلق نینگ فهممی گه برابر توشینتیریش؛
  3. جمهور رییس و حکومت نینگ برنامه لری و پیام لرینی توغری و آچیق شکلده افغانستان خلقی نینگ ظرفیتی ده اساس شرح قیلیب و دولت یوتوق لریدن عامه ذهنیت نی پارلاقلشتیریش؛
  4. عاموی اخبارات واسطه لری بیلن حکومت نی علاقه سینی فایده لی شکلده صمیمی قیلیب و ایک تمانلمه همکارلیک لرنی یرتیش و ایکی تمان بیراوبی بیلن ضد بولمگنی لیگی نی یرتیش؛
  5. خلق نینگ نظر لری و قره شلرینی اوز وقتیده جمهور رییس گه بیریب و جمهور رییس نینگ مذکور توغریده هدایت لرینی آلیب عملگه آشیریش؛
  6. افغانستان اسلام جمهور رییسی نینگ کلته قرشلرینی ایکی دور جمهور ریاستی دورسیده هر داییم قالیشی اوچون مستند قیلیب و جمهور رییس نیگ علمی و اکادمیک شخصیتی نی ممکلت سطحی ده تانیشتیریش.

 اداره نینگ وظیفه لری

مذکور اداره قویده وظیفه لرنی بجریب کیله دی :

  • حکومت و مهور ریاستی نینگ استراتیژیک و عامه علاقه لر ساحه سیده گی فعالیتی نی تاثیرلی و یخشی شکلده نظم بیریش؛
  • ملت و حکومت اراسیده بولگن علاقه لرنی پیام یکتزیش و معلومات لرنی یتکزیش کوپریکی صفتیده  کوچلشتیریش.
ویب‌سایت لینکی