ایشلاووچیلرنی چیت ایلگه جونتیش اوچون اوچ کمیسیون نینگ قیلگن ایشلری و معمالریدن گزارش قولگه کیریتیش مقصدیده هماهنگلیک ییغیلیش اوتکزیلدی