جمعه , ۲۴ , عقرب , ۱۳۹۸

دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی

تاریخچه:

وزارت دولت در امور پارلمانی به اساس مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای عالی وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است ، در اوایل این دفتر در جنب تشکیلات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران فعالیت می نمود که خوشبختانه در حال حاضر بعد از مدت سه سال فعالیت و ایجاد ظرفیت های خوب اداری و مسلکی در اوایل سال ۱۳۸۸ هجری شمسی به مثابه واحد بودجوی مستقل پذیرفته شده است.

ماموریت:

تنظیم روابط پارلمانی ارکان ثلاثه دولت بخصوص روابط پارلمانی قوه مجریه و مقننه و تعمیل نقش این اداره بمثابه مرکز واحد جهت تقویه پایه های سه گانه نظام با رعایت اصل تفکیک قوا و به منظور بلند بردن موثریت کاری ارکان دولت، ماموریت دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را تشکیل می دهد.

دیدگاه:

اداره با ظرفیت و موثر از لحاظ کاری اثر گذار در راستای تعمیل ماموریت طرح شده و نهادینه شدن رعایت اصل تفکیک قوا دیدگاه دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را تشکیل میدهد.

http://smpa.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان