یکشنبه , ۲۶ , عقرب , ۱۳۹۸

معاونیت روابط و آگاهی عامه

معاونیت روابط و آگاهی عامه اداره امور ریاست جمهوری، به منظور ایجاد و حفظ روابط متقابل بین دولت و مردم از طریق اشتراک‌گذاری معلومات و انگیزش اقشار و گروه های مختلف در جامعه، برای سهیم شدن در تلاش ها و ابتکارات دولتی، تامین عدالت، رفاه و انکشاف اجتماعی و فرهنگی، ملت‌سازی و مبارزه با فساد فعالیت می‌نماید. هدف اساسی این معاونیت آگاه ساختن مردم از فعالیت ها و کارکردهای حکومت و رساندن پیام های مردم به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. در کل معاونیت روابط و آگاهی عامه در راستای تقویت و اطلاع رسانی دقیق از چگونگی وضعیت کشور و آگاه ساختن مردم از دستاوردهای حکومت و تقویت روابط میان اقشار مختلف جامعه تلاش می‌ورزد.

وظایف عمده :

 1. تامین روابط حسنه بین اقشار مختلف جامعه و دولت؛

 2. تامین روابط علما و روحانیون با دولت؛

 3. ارتقاء سطح آگاهی مردم از دستاوردهای حکومت؛

 4. تامین روابط حسنه میان شورای ملی جمهوری ا.ا. و حکومت؛

 5. تامین و تقویت روابط حکومت با نهاد های جامعه مدنی؛

 6. رسیدگی به شکایات مردم.

 فعاليت هاي عمده بعد از تشکيل حکومت وحدت ملي:

 1. امضاي طرزالعمل همکاريهاي مشترک ميان دولت و جامعه مدني؛

 2. تدوين اساسنامه شبکه ملي جوانان افغان با مشارکت سازمانهاي مدني جوانان بر اساس پاليسي رئيس جمهوري ا.ا. ؛

 3. برگزاري جلسات با سازمانهاي مدني جوانان ولايت کابل به منظور تطبيق برنامه مشارکت ملي جوانان افغانستان؛

 4. تدوين، طرح و ايجاد مرکز واحد صدور جوازهاي تجارتي و سرمايه‌گذاري و تدوير جلسه با سکتور خصوصي؛

 5. تدوين، طرح و برگزاري کنفرانس وفاق ملي با اشتراک نهادهاي مدني و رسانه‌ها؛

 6. ترتيب لیست ارتباطات سازمانهاي مدني جوانان در تمام افغانستان؛

 7. تدوين اساسنامه شبکه ملي جوانان افغان با مشارکت سازمانهاي مدني جوانان بر اساس پاليسي رئيس جمهوري ا.ا. ؛

 8. برگزاري جلسات با سازمانهاي مدني جوانان ولايت کابل به منظور تطبيق برنامه مشارکت ملي جوانان افغانستان.

ریاست ها

ریاست امور دینی، فرهنگی و اجتماعی

ریاست امور پارلمانی، ارتباط مردمی

رياست امور جامعه مدني

 

 

د اړیکو او عامه پوهاوي معاونیت

پېژندنه:

د جمهورِي ریاست د چارو ادارې لوی رياست د اړیکو او عامه پوهاوي معاونیت د دولت او خلکو تر مینځ د اړیکو جوړولو او ساتلو په منظور، د خلکو تر مینځ د مختلفو انګېزو د خپرولو له لارې خلک دې ته هڅوي ترڅو د حکومت په فعالیتونو او دولتي ابتکاراتو، د عدالت تآمین، ټولنیزو او کلتوري آسانتیاو، ملت جوړونه او د فساد پر ضد مبارزه کې ځان شریک وبولي. چې اصلي او اساسي موخې یې د حکومت له فعالیتونو څخه د خلکو خبرول او د حکومت رهبري ته د خلکو د پیغامونو رسول دي. د اړیکو او عامه پوهاوي معاونیت د هېواد له وضعیت، د حکومت له لاسته راوړنو څخه د خلکو خبرول او د هېواد د خلکو تر مینځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه هڅې کوي.

د اړیکو او عامه پوهاي معاونیت مهمې دندې:

د ټولنې د مختلفو اقشارو ترمنځ د ښو اړیکو برابرول؛

د دولت سره د علماوو او روحانیونو د اړیکو پراختیا؛

د حکومت له لاسته راوړنو څخه د عامه خلکو د پوهاي لوړول؛

د حکومت او ولسي جرګې تر مينځ د ښو اړیکو برابرول؛

له مدني ټولنو سره د حکومت د اړیکو پیاوړتیا؛

د خلکو شکایتونو ته رسېدګي کول.

ریاستونه:

د دیني، ټولنیز او کلتوري چارو ریاست

د پارلماني چارو او خلکو سره د اړیکو ریاست

د مدني ټولنو چارو ریاست

دست آوردها

جوانان