ارزگان ولایت مقامی

 الحاج محمد عمر شېرزاد ولایت مقامی نینگ