ننگرهار ولایت مقامی

ننگرهار ولایت مقامی

ضیاالحق امرخیل ولایت مقامی نینگ