کندهار ولایت مقامی

کندهار ولایت مقامی

حیات الله حیات