بغلان ولایت مقامی

بغلان ولایت مقامی

تاج محمد جاهد