افغانستان اسلامی جمهورلیگی و ترکیه جمهورلیگی اورته سیده گی دوستلیک و استراتیژیک همکارلیک توغریسیده کیلیشوونامه

1393-07-26


پی دی اف نی یوکلب آلیش :