افغانستان اسلامی جمهورلیگی وقیرال ناروی مملکتی اورته سیده گی استراتیژیک همکارلیگ توغرسیده کیلیشوونامه

1391-11-17


پی دی اف نی یوکلب آلیش :