حرمتلی عبدالودود ثابت

عبدالودود ثابت نینگ بیوگرافی سی

توغیلگن ییلی : 1337

توغیلگن جایی: بدخشان ولایتی

باشلنغیچ تعلیماتی: غیاثی بدخشان لیسه سی

عالی تحصیلاتی: کابل پوهنتونی فارمسی بولیمی نینگ لیسانسی

ایش تجربه سی: افغانستان ده سویدن کمیته سی نینگ ساغلیق ایشلری بوییچه مصحلتچیسی، بدخشان ولایتی نینگ اورین باسری، قیزیل آی رییسی، طب فاکولته سی نینگ رییسی و کمیا و بیوشیمی بولیمی نینگ استادی، پارلمان ایشلری بوییچه دولت وزیرلیگی نینگ دفتر رییسی و مذکور وزیرلیگی نینگ مالی و اداری رییسی و عین حالده مذکور وزیرلیگیده مصلحتچی
حاضرده گی منصبی: جمهور رییس نینگ اجتماعی ایشلری بوییچه مصلحتچیسی