حرمتلی محمد انور جگدلک

محمد انور جگدلک نینگ بیوگرافی‌سی

توغیلگن ییلی: 1331
توغیلگن جایی: کابل ولایتی

باشلنغیچ تعلیماتی: سید جمال الدین افغان لیسه سی و حبیبیه عالی لیسه سیدن فارغ بولگن

کابل پوهنتونی نینگ ادبیات بولیمیدن فارغ بولگن
عالی تحصلاتی: کابل پوهنتونی ادبیات فاکولته سی
ایش تجربه سی: محمود طرزی لیسه سی ده دری و پشتو تیلیده درس بیرگن، سپورت و تربیت بدنی عمومی رییسی و افغانستان المپیک ملی کمیته سی نینگ رییسی ، کابل شاروالی، پارلمان ایشلری بوییچه دولت وزیری، کندز والی سی، خلق ارا فدراسیون نینگ بیرنچی اورین باسری

ایش منصبی: جمهور رییس نینگ اجتماعی ایشلری بوییچه کته مصلحتچیسی