حرمتلی اعتبار خان ځدران

حاجی زالف اوغلی اعتبار خان نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن : 1355
توغیلگن ییلی: وزې ځدران –پکتیا ولایتی
باشلنغیچ تعلیماتی: غلام محمد غبار لیسه‌سی
عالی تحصیلاتی: کاردان بیلیم یورتیده خلق ارا مناسبت لر دن ماسترلیگی بار و حقوق‌شناسلیک و سیاست شناسلیک بولیمیدن ماسترلیگی بار
ایش تجربه‌سی: تجارت اطاقی‌ ایتکچیلیک کینگشی اعضالری دن بیری، افغان – آسترالیا و افغان- آلمان اقتصادی شورای‌سی نینگ اساسچیسی ، افغانستان سارک اجرایی عضو لریدن بیری
حاضرده‌گی ایشی: جمهور رییس نینگ آدم‌لر بوییچه مصلحتچی‌سی