حرمتلی کبیر خان عیسی‌خیل

کبیر خان عیسی‌خیل نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن ییلی: 1363 احمد آباد ولسوالیگی ، پکتیا

عالی تحصیلاتی: انگلستان پوهنتونی دپلوماسی رواجلنیش، خلق ارا حقوقی ده تمرکز قیلیش بولیمیده لیسانس و ماسترلیگی بار
ایش تجربه‌سی:15 ییل دن کوپراق ،تجارت، خلق ارا حقوقی و اقتصتادی رواجلنیش پرژه لرگه ، عراق، سومالی، بیرلشگن عرب امیرلیکلری مملکت‌لریده ایش بجریب کیلگن
حاضرده گی ایشی: جمهور رییس ننیگ حقوقی مصلحتچی‌سی