حرمتلی عبدالمتین بیک

عبدالمطلب بیک اوغلی حرمتلی عبدالمتین بیک نینگ بیوگرافی سی

توغیلگن ییلی: 1367

توغیلگن جایی: تخار ولایتی – هزار سموچ

باشلنغیچ تعلیماتی: ابو عثمان تالقانی لیسه سی

عالی تحصیلاتی: دهلی پوهنتونی دن علوم سیاسی بولیمیده لسانس آلگن و هندوستان نینگ جواهر لعل نهرو پوهنتونی دن سیاست بخشیده ماسترلیگ آلگن

ایش تجربه لری: ایچکی ایشلری وزیرلیگی نینگ پالیسی قوریش مصلحتچیسی، محلی ارگان لر مستقل اداره سی مالی و اداره اورین باسرلیگ اورین باسری، ملی امنیت عمومی ریاستی نینگ ولایتی اورین باسری و محلی ارگان لر مسقتل اداره سی نینگ عمومی رییسی .

حاضرده گی منصبی: جمهور رییس نینگ سیاسی و قوم لر ایشلری بوییچه کته مصلحتچیسی