حرمتلی رضوان الله احمد‌زی

حاجی زلمی خان فرزندی حرمتلی رضوان الله احمد‌زی نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن ییلی: 1358
توغیلگن جایی: خوست
باشلنغیچ تعلیماتی: الفتح لیسه‌سی
عالی تحصیلاتی: آریانا بیلیم یورتی نینگ طب فاکولته سی دن لیسانس درجه ده فارغ بولگن
حاضرده‌گی ایشی: جمهور رییس نینگ عامه ساغلام ایشلری بوییچه کته مصلحت‌چی‌سی