حرمتلی دلبر جان آرمان

پیرا جان قیزی حرمتلی دلبر جان آرمان نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن ییلی:
توغیلگن جایی: خوست
ابتدایی تحصیلاتی: بکلوریا
ایش تجربه‌سی: 40 ییل دن آرتیق دولت اداره لری و موسسه‌لر بیلن ایشلب کیلگن
حاضرده‌گی ایشی: جمهور رییس‌نینگ اجتماعی ایشلر بوییچه کته مصلحت‌چی‌سی