د دوه ډوله (ډیزل او پطرول) ټیلو شرطپاڼه

د لا ډېرو معلوماتو لپاره شرطپاڼه ډانلوډ کړئ