د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړۍ معاونیت

د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړۍ معاونیت

د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړی معاونیت

 

د افغانستان اسلامي جمهوري ریاست د مرستیالانو له دفترونو سره د جمهوري ریاست د همکاریو اوهمغږیو تنظیم هم، د چارو ادارې د لوی ریاست پرغاړه دی.

دا همکارۍ له کلونو راهیسې دوام لري او په مختلفو برخو کې د جمهوري ریاست له معاونیتونو سره د نورو اړوندوادارو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کیږي.

د چارو اداره، د جمهوري ریاست له اول او دویم معاونیت سره په بېلابېلو چارو: اداري، مالي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې دوامداره همکاري لري .

د افغانستان اسلامي جمهوریت معاونیتونو؛ په ځانګړي توګه لومړي معاونیت ته هرکله ولسونه خپلې ستونزې وړاندی کوي، چې دا مقام یې د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې د خپلو مشاورینو او اړوند کارشناسانو په وسیله ارزوي او له اجرآتو وروسته یې د اړتیا په صورت کې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ریاست ته لیږي .

د چارو اداره، د ستونزو له ثبت وروسته، استول شوي موضوعات د لازمو اجرأتولپاره اړوندو ادارو ته استوي.

همدارنګه، د جمهوري ریاست لومړی معاونیت نوولس وظیفوي څانګې لري چې د اساسي قانون پر بنسټ، د افغانستان اسلامي جمهوری ریاست د عالي مقام له لورې ورته محول شوي دي.

د یو شمېر کمیټو د ناستو او مجلسونو ترسره کول هم د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت له مهمو دندو څخه دي.

د دې ترڅنګ، هغه اداري ستونزې چې د اقتصادي پرمختیا او د هیواد د چارو تکڼیتوب سبب ګرځي، د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت لخوا څېړل کیږي.

په دې برخه کې د چارو اداره هم ورسره همکاري لري.

د چارو اداره، دغه راز د جمهوری ریاست په لومړي معاونیت کې د یادو برخو د ارزونې اوتدقیق اسانتیاوې هم رامنځته کوي .

د جمهوري ریاست د معاونیتونو؛ په ځانګړي ډول لومړي معاونیت او د چارو ادارې ترمنځ هر اړخیزه همکاري موجوده ده.

دواړه ادارې د کارونو په سرته رسولو کې پراخه همغږي او هر اړخیزې مرستې له یو بل سره لري. .

 

د جمهوري ریاست د چارو اداره، د جمهوري ریاست د مرستیالانو دفترونو ته ټول اداري، مالي او مسلکی خدمتونه په ښه ډول تنظیموي، څو مراجعین، ادارې او وزارتونه په اړوندو چارو کې له ځنډ سره مخ نه شی.

هڅه کیږي، چې د یادو بنسټونو چارې پر خپل وخت ترسره او حکومتولي په ښه توګه تمثیل

د ویب سایټ لینک