د جینوا کنفرانس د ژمنو تطبیق د لومړۍ ربعې راپور په اړه د تخنیکي بحث غونډه وشوه

د جینوا کنفرانس د ژمنو تطبیق د لومړۍ ربعې راپور په اړه د تخنیکي بحث غونډه وشوه


د جینوا کنفرانس د ژمنو عملي کولو د لومړۍ ربعې راپور د غني کولو او د راتلونکو راپورونو په تړاو د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو د چارو انسجام ریاست د جنیوا د ژمنو تعقیب سکرتریت او د مالیې وزارت د همکارانو ترمنځ غونډه وشوه.
د جنیوا د ژمنو تعقیب سکرتریت د انسجام مسوول وویل، دغه غونډه د جنیوا د ژمنو تعقیب د رهبرۍ بورډ د پرېکړې په اساس جوړه شوې ده.
دغه راز د مالیې وزارت همکارانو د غونډې ګډوانوالو ته د 2021 کال د لومړۍ ربعې د جنیوا کنفرانس د ژمنو تحقق راپور په اړه خبل نظرونه وړاندې کړل او له بحثونو وروسته د دواړو لوریو په توافق یاد راپور اصلاح شو.
دغه راز د جنیوا کنفرانس د ژمنو تطبیق د راتلونکو راپورونو په تړاو په دې بحث وشو، چې څه ډول کیدلی شي مرسته کوونکو هېوادونو او بنسټونو لپاره د جنیوا کنفرانس د ژمنو تطبیق په اړه ښه او موثر راپورونه وړاندې شي.
په پاې کې پرېکړه وشوه، چې راپورونه په ربعوار ډول ترتیب او د روان زیږدیز کال په وروستیو کې د مرسته کوونکو هېوادونو او نړوالو بنسټونو د لوړ رتبه چارواکو (SOM) جوړیدونکې غونډې ته وړاندې شي.