د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رئیس د‌ هلمند والي سره وکتل