د نورستان ولایت د صحي ستونزو او د صحي کارکوونکو د اعتراضونو په اړه غونډه جوړه شوه