د چارو ادارې لوی رییس ډاکټر فضل محمود فضلي د ملي راډيو ټلويزيون کارکوونکو ته د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل