ښاغلی فضل کریم فضل

د ښاغلي فضل کریم فضل پېژندنه

زیږیدو کال: 1332

 زیږیدو ځای: ننگرهار ولایت

لومړنۍ او ثانوي زده کړې:د ننگرهار عالي لیسه

لوړې زده کړې: د حقوق او سیاسي علوم لیسانس

کاري تجربه: ولسي چارو، بشري مرستو، مطبوعات او ټولیزورسنیو کې دیرش کلونه خدمت

اوسنۍ دنده:په مطبوعاتي چارو کې د ا.ا جمهوریت د جمهور رئیس ستر سلاکار