شاه حسین مرتضوي

شاه حسین مرتضوي پیژندنه

زیږیدو کال: ۱۳۵۳

زیږیدو ځای: غزني

لومړنۍ زده کړې: نادریه عالي لیسه -  کابل

لوړې زده کړې: نړیوالو اړیکو کې ماسټري

کاري تجربه: ۱۵ کلنه تجربه په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې -  عامه اړیکې

اوسنئ دنده: کلتوري چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار