ښاغلی پوهنیار فرید احمد مومند

د ښاغلي پوهنیار فرید احمد مومند پېژندنه

زیږیدو کال: ۱۳۵۹

زیږیدو ځای: د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ، قریه مومند

لومړۍ زده کړې: د کابل آمنه فدوي لیسه 

لوړې زده کړې: د کابل پوهنتون سیول انجنیري څانګې لیسانس، د امریکا د متحدو ایالتونو د اوهایوی پوهنتون سیول انجنیري (د ټرانسپورټ انجنیري تخصص سره)

کاري تجربه: په ملي او نړیوالو موسسو کې ۳۰ کاله کار 

اوسنۍ دنده: د ټرانسپورټ چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار