ښاغلی وحید عمر

د ښاغلي وحید عمر ژوندلیک

زیږیدو کال: 1359

زیږیدو ځای: کابل

لوړې زده کړې: د امریکا د متحدو ایالتونو د واشنگتن انترنشنل پوهنتون څخه لیسانس او د انګلستان هېواد د یارک پوهنتون او د سیاست(له جګړې وروسته ټولنو د پراختیا او بیا رغونې) ماسټر

کاري تجربه: ۳ کاله په سویډن موسسه کې ، د جمهوري ریاست د چارو ادارې د نظارت رئیس، د جمهوري ریاست د چارو ادارې مرستیال، د مخکېنې جمهور رئیس حامد کرزي ویاند، په ایټالیا کې د افغانستان لوی سفیر 

اوسنۍ دنده: په عامه او سټراټیژیکو اړیکو کې د جمهوري ریاست دعالي مقام ستر سلاکار