ښاغلی سندپال سنگ"خالصه"

د ښاغلي سندپال سنگ"خالصه" ولد اوتار سنگ"خالصه" ژوندلیک  

 زیږیدو کال:  1371

زیږیدو ځای: پکتیا

لومړنۍ زده کړې:  لیسه عالي مذهبي گرو بابا نانگ

کاري تجربه: 15 کاله ولسي او مذهبي چارې 

اوسنۍ دنده: د افغانستان د اهل هنود او سکهانو په چارو کې د ا.ا جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار