موسی هوتک

د موسی هوتک پیژندنه

د زیږیدو کال: ۱۳۳۳

د زیږیدو ځای: میدان وردګ

لومړنۍ زده کړې: جلریز لیسه

لوړې زده کړې: کابل پوهنتون پیداګوژي

کاري تجربه: ۲۰ کاله لوړو زده کړو وزارت، د پوهنتون استاد، د پلان وزارت مرستیال او د کابل والي

اوسنۍ دنده: ولسي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار