رفیق سواش

د ښاغلي رفیق سواش پېژندنه

د زیږیدنې کال: 1986

د زیږیدنې ځای: د فاریاب ولایت قرغان ولسوالۍ

لوړې زده کړې: کمپیوټر ساینس کې دوکتورا – انګلستان

کاري تجربه: په نړیوالو څیړنیزو مرکزونو کې یوه لسیزه کار او د چین د ساینس اکاډمي پروفیسور

اوسنۍ دنده: د معلوماتي ټکنالوژۍ او سیستمونو په چارو کې د جمهوري ریاست عالي مقام ستر سلاکار