جلسهُ به منظور تثبیت و انسجام امور املاک دولتی برگزار شد

جلسهُ به منظور تثبیت و انسجام امور املاک دولتی برگزار شد


به منظور تعقیب حکم جلالتمآب رئیس جمهور در مورد تثبیت و مدیریت املاک دولتی جلسهُ به ریاست داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.
در آغاز جلسه پریزنتیشن که از طرف ریاست اقتصاد ملی اداره امور در مورد تثبیت ملکیت های دولتی و دیتابیس ایجاد شده ارائه و نظریات خود را شریک نمود.
در این جلسه نمایندگان وزارت های مالیه و شهر سازی و اراضی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره تدارکات ملی گزارشات کرایه ملکیت های دولتی و عواید سالانه آن شریک نمودند.
داکتر توتاخیل با توجه به ارقام دقیق ملکیت و زمین های دولتی، ارزش و عواید سالانه آن تاکید نمود که امور تثبیت و انسجام جایداد های دولتی باید سرعت بخشیده شود.
در این جلسه تصمیم بر آن شد که به منظور طبقه بندی املاک دولتی، آرشیف معلوماتی و جلو گیری از ضایع شدن منابع عامه سیستم پیشرفته به سطح کشور و ویب سایت ایجاد گردد.