نهمین نشست کابینه؛ در مورد شاهراه واخان، نصاب تعلیمی و کنترول نرخ ها بحث شد

نهمین نشست کابینه


د کابینې ۶مه غونډه؛ د حرفوي کان کيندنې د کړنلارې تعديل په اړه بحث وشو

د کابینې ۶مه غونډه


چهارمین جلسه کابینه

چهارمین جلسه کابینه


سومین جلسه کابینه؛ در مورد کاهش قیمت برق بحث گردید

سومین جلسه کابینه


۳۶مین جلسه کابینه؛ موضوع استفاده از وسایط زرهی مورد بررسی قرار میگیرد

۳۶مین جلسه کابینه


۳۵مین جلسه کابینه؛ ۹سنبله، روز خروج آخرین عسکر امریکایی رخصتی شد

۳۵مین جلسه کابینه


۳۴مین جلسه کابینه؛ موضوع چگونگی ثبت خرید و فروش موتر های «دست راسته» بررسی می‌گردد

۳۴مین جلسه کابینه


۳۳مین جلسه کابینه؛ در پنج ولایت کارخانه های پروسس زغال سنگ ساخته می‌شود

۳۳مین جلسه کابینه


۳۲مین جلسه کابینه؛ بعضی از قراردادهای مربوط به اداره قبلی بررسی میگردد

۳۲مین جلسه کابینه


۳۰مین جلسه کابینه؛ طرح کمک های ماهانه به معلولین، بیوه‌ها و یتیمان تائید گردید

۳۰مین جلسه کابینه