محترم ریاض احمد حیات

بیوگرافی: محترم ریاض احمد حیات

سال تولد:1357

محل تولد: ولایت ننگرهار

تعلیمات ابتدائیه و ثانوی: لیسه عالی صدیق اکبر پشاور

تحصیلات عالی: ماستر اداره و تجارت پوهنتون باختر

تجربه کاری: معاون موسسه کمک های حقوقی و انکشاف اجتماعی، بزرگ قومی

منصب کنونی: مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور مردمی و اجتماعی