محترم محمد انور جگدلک

بیوگرافی محترم محمد انور جگدلک

سال تولد: 1331

محل تولد: ولایت کابل

تعلیمات ابتدائیه و ثانوی: لیسه سید جمال الدین افغان، فارغ لیسه عالی حبیبیه

تحصیلات عالی: پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل

تجربه کاری: معلم ادبیات دری و پشتو در لیسه محمود طرزی، رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت و رئیس کمیته ملی

المپیک افغانستان، شاروال کابل، وزیر دولت در امور پارلمانی و والی کندز 

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا در امور  اجتماعی