محترم  سید شاه حسین مرتضوی

بیوگرافی: محترم سید شاه حسین مرتضوی فرزند سید اسماعیل

سال تولد: 1353

محل تولد: غزنی

تحصیلات ابتدایی: لیسه نادریه کابل

تحصیلات عالی: ماستری روابط بین الملل

 تجربه کاری: 15 سال در نهاد های خصوصی و دولتی در بخش ارتباطات عامه

منصب کنونی: مشاور ارشد رئیس حمهور در امور فرهنگی