محترم  سندپال سنگ"خالصه"

بیوگرافی سندپال سنگ"خالصه" فرزند اوتار سنگ"خالصه" 

سال تولد:  1371

محل تولد: پکتیا

تحصیلات ابتدایی: لیسه عالی مذهبی گرو بابا نانگ

تجربه کاری: 15 سال در  کار های مردمی و مذهبی

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا در امور اهل هنود و سکهای افغانستان