محترم  رضوان الله احمدزی

بیوگرافی محترم رضوان الله احمدزی فرزند حاجی زلمی خان

سال تولد: 1358

محل تولد: خوست

تحصیلات ابتدایی: تعلیمات ابتدائیه و ثانوی را در لیسه فتح

تحصیلات عالی: طب معالجوی پوهنتون آریانا

تجربه کاری: 20 سال کار در نهاد دولتی و غیر دولتی

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور صحت عامه