محترم  دلبر جان آرمان

بیوگرافی محترم دلبر جان آرمان فرزند پیرا جان

سال تولد: 1340

محل تولد: خوست

تحصیلات ابتدایی: بکلوریا لیسه خوست

تجربه کاری: بیشتر از 30 سال می شود در نهاد مختلف حکومتی و غیر حکومتی وظیفه اجرا کرده است.

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور اجتماعی