محترم  لعل پاچا آزمون

بیوگرافی: محترم لعل پاچا آزمون ولد وطن خیل

سال تولد: ۱۳۵۰

محل تولد: ولسوالی هسکی مینه ولایت ننگرهار

تحصیلات ابتدایی: محراب الدین ښوونځی

تحصیلات عالی: لیسانس، ماستر و دکتورا ادبیات پشتو از پوهنتون کابل

تجربه: استاد پوهنتون

موقف کنونی: مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور اجتماعی و علمی