یکشنبه , ۲۴ , قوس , ۱۳۹۸

دست آورد ها

ایجاد سیستم نظارت بر پلان کاری روزانه ریاست‌ها  (Action Plan)

ایجاد سیستم نظارت بر پلان کاری روزانه ریاست‌ها (Action Plan)

ریاست تجدید و انکشاف سیستم‌ها و پروسه‌های معاونیت تخنیکی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. سیستم مبتکرانه جدیدی را جهت مدیریت بهتر امور روزانه، طراحی نموده‌اند که وظایف اساسی آن درج پلان کاری روزانه، نظارت و تعقیب بر پیشرفت وظایف می‌باشد. همچنان این سیستم در هر ریاست، به صورت...

دیتابیس ثبت نهاد‌های جامعه مدنی، زنان و جوانان فعال و رسیدگی به اعتراضات مدنی

دیتابیس ثبت نهاد‌های جامعه مدنی، زنان و جوانان فعال و رسیدگی به اعتراضات مدنی

ریاست تجدید و انکشاف سیستم‌ها و پروسه‌های معاونیت تخنیکی ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. به اساس ابتکار ریاست امور نهاد‌های جامعه مدنی معاونیت روابط و آگاهی عامه ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. دیتابیسی را جهت جمع‌آوری اطلاعات نهاد‌های جامعه مدنی، زنان و جوانان فعال و رسیدگی به اعتراضات...

گشایش پارک صنعتی صنایع سبز

گشایش پارک صنعتی صنایع سبز

به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. تیم پروژه های معاونیت اداره امور مؤظف به بررسی کارهای زیربنایی پروژه پارک صنعتی صنایع سبز گردید که بنابر فیصله شورای وزیران وقت، کمیسیون عالی سرمایه گذاری و وزارت محترم شهرسازی تصمیم به ایجاد این شهرک گرفته بودند اما به دلایل کم...

د افغانستان د کابینې غونډې الکترونیکي کیږي

د افغانستان د کابینې غونډې الکترونیکي کیږي

د کابينې په غونډه کي د چارو ادارې عمومي ریاست له لوري د Task Management طرحه شوی سیسټم د برېښنایي حکومتولۍ د پیل سیسټم په توګه د کابینې غونډې ته معرفي سو. د دې سیسټم کلي موخه د کابینې د غونډو برېښنایي کول، توحید، دولتي ادارو او وزارتونو ته د...

Page 2 of 2 1 2

دست آوردها

جوانان