پنج شنبه , ۳۰ , عقرب , ۱۳۹۸

ریاست عمومی امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی در راستای حمایت از منافع ملی، تحکیم ثبات و امنیت، و محافظت از قوانین، تمامیت ارضی و استقلال کشور ایفای وظیفه می‌کند. سربازان گمنام ریاست عمومی امنیت ملی، با شجاعت و شهامت از کشور، مردم، نوامیس ملی و منافع ملی، با تمام توان، دفاع و حفاظت می‌کنند.

http://ndsnn.afghanistan.af/fa

فیسبوک ریاست عمومی امنیت ملی

تویتر ریاست عمومی امنیت ملی

د ملي امنیت عمومي ریاست

د ملي امنیت عمومي ریاست د ملي ګټو، د ثبات او امنیت ټینګښت، له قوانینو ساتنه، ځمکنۍ بشپړتیا او د هېواد د خپلواکۍ په برخه کې دنده ترسره کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست نوم ورکي سرتېري، په زړورتیا او مېړانه له هېواد، خلکو، ملي نوامیسو او ملي ګټو، په ټوله وړتیا دفاع او ساتنه کوي.

د ملي امنیت عمومي ریاست ویبپاڼه

د ملي امنیت عمومي ریاست فیسبوک

د ملي امنیت عمومي ریاست ټویټر

دست آوردها

جوانان