یکشنبه , ۲۶ , عقرب , ۱۳۹۸

اشخاصی که دارائی های شان را ثبت نکرده اند

مقامات عالی رتبه ذیل دارایی های شان طبق قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی در سال ۱۳۹۷ ثبت ننموده اند. بر اساس ماده یازدهم قانون متذکره امتیازات ایشان از ماه میزان سال جاری به حالت تعلیق درآمده و الی ثبت دارایی های شان در این حالت باقی خواهد ماند.  این لست ها به طور متداوم تجدید می گردد.

“The high-ranking officials listed below have not declared their assets for year 2018 as required by the Law on Declaration and Registration of Assets of Officials and Government Employees. In accordance with Article 11(1) of the same Law, their salaries have been suspended since 10 October, 2018  and will remain suspended until they declare their asset.” These lists will be updated frequently.

د ولسي جرګې غرو نوم لړ چې شتمنئ يې ندي ثبت کړي

List of Wolesi Jirga (Lower House) members who have not declared their Assets

لست اعضای مشرانو جرګه که فورم ثبت دارایی خویش را ارسال نداشته اند

List of Meshrano Jirga (Upper House) Members who have not declared their assets

لیست اعضای شورای ولایتی که دارایی شان را ثبت نکرده اند

List of Provincial Council Members who have not declared their assets

شاروالانی که دارایی شان را ثبت ننموده اند

Mayors who have not declared their assets

دست آوردها

جوانان