جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست هماهنگی معلومات و راپوردهی

ریاست هماهنگی معلومات و راپوردهی روی ایجاد یک سیستم  ارزیابی الکترونیکی، میکانیزم پیگیری و گزارش‌دهی کار می‌کند. تا روابط  موثر میان جلالتمآب رئیس جمهور و تمام ادارات دولتی در برنامه‌ها و دیدگاه‌های جلالتمآب رئیس جمهور تحقق یابد .علاوه بر این، هدف از بکار‌گیری این روش ایجاد انگیزه و تشویق نمودن نهاد‌های دولتی به منظور ارتقا عملکرد آنها در مطابقت با اهداف کلی جلالتمآب رئیس جمهور میباشد. فراتر از آن ادارات دولتی را تشویق و کمک می‌کند تا در زمینه ظرفیت‌سازی گام بردارند که این نیز از اهداف و آرمان‌های جلالتمآب رئیس جمهور میباشد.

وظایف:

  • ایجاد نمودن مکانیزم گزارش‌دهی  دقیق و شفاف میان جلالتمآب رئیس جمهور و وزارت خانه‌ها  و نهاد‌های مربوطه؛

  • تهیه و ترتیب نمودن معلومات اولیه برای تمام وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی؛

  • تجزیه و تحلیل معلومات ( (data ماهانه وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها؛

  • تهیه و ترتیب نمودن راپور برای تصمیم‌گیری به مقامات ارشد دولت؛

  • شریک ساختن داستان‌های موفقیت با رسانه‌ها به منظور افزایش آگاهی از کارکردهای دولت و ایجاد فضای اعتماد بین مردم و دولت.