پنج شنبه , ۲۳ , عقرب , ۱۳۹۸

نشر دارایی ها

اداره ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست عمومی اداره امور ج.ا.ا دارایی‌های ثبت‌شده مقامات و کارکنان دولتی را از طریق ویب‌سایت این اداره ( www.aop.gov.af ) جهت اخذ اطلاعات به نشر میرساند. ازینرو از عموم هموطنان گرامی، نهاد ها، رسانه ها، اشخاص حقیقی و حکمی تقاضا به عمل می آید تا در صورت موجودیت معلومات مغایر مندرجات فورم‌های نشر‌شده، به ایمل آدرس ذیل معلومات و شکایات خود را بااسناد دست داشته درج نمایند .

شماره تماس: ۰۲۰۲۱۴۷۰۵۱

نشان الکترونیکی: asset.reg@aop.gov.af

 

دست آوردها

جوانان