پنج شنبه , ۲۳ , عقرب , ۱۳۹۸

اداره ثبت و اشاعه دارایی مقامات عالی رتبه

ثبت دارایی یکی از عناصر مهم  مبارزه با فساد میباشد که از بالا به بایین صورت میگیرد. این ریاست سیستمی را ایجاد می‌کند تا همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول مقامهای عالی رتبه را تائید و ثبت نماید

وظایف:

  • بالا بردن ظرفیت و توان دیتابیس ثبت دارایی‌ها؛

  • جمع آوری اطلاعات و ثبت آنها؛

  • تصفیه و تائید نمودن اطلاعات جمع آوری شده برای اطمینان از صحت بودن آنها؛

  • جمع آوری اطلاعات و شواهد به همکاری سازمان‌های مربوطه در مورد مقامات که ثبت دارایی را رد نموده و یا هم دارایی های غیر قانونی را بدست آوردند؛

  • نشر نمودن معلومات جمع آوری شده؛

  • راجع ساختن مالکین دارایی‌های غیرقانونی به لوی سارنوالی در صورت تائیدی از جانب جلالتمآب رئیس جمهور.

دست آوردها

جوانان