جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

رياست امور جامعه مدني

 رياست امور جامعه مدني اداره امور رياست جمهوري  با هدف مديريت تامين ارتباط و هماهنگي با نهاد هاي جامعه مدني به منظور بهبود روابط حکومت با نهاد هاي مدني تشکيل شده است.

ریاست امور جامعه مدنی در تشکیلات سال ۱۳۹۵ اداره امور زیرمجموعه معاونیت روابط و آگاهی عامه ایجاد شده است. این ریاست در تشکیل ابتدایی خویش دارای یک معاون، چهار کارشناس و سه همکار کارشناس بوده و در بخش های جامعه مدنی، سکتور خصوصی، امور اقتصادی، امور زنان و جوانان به کار آغاز کرد که قرار ذیل اند:

 1. بخش امور جامعه مدنی: این بخش از تامین ارتباطات و مشارکت نهاد‌های مدنی با دولت برای ایجاد اصلاحات به مکاتیب، عرایض و پیشنهادات بخش مربوطه و ۷ اداره دولتی دیگر نیز رسیدگی می‌نماید؛

 2. بخش امور سکتور خصوصی و اقتصادی: این بخش در جهت تامین رابطه و مشارکت با اتحادیه‌های سکتور خصوصی (با ۲۱ اداره سکتوری اقتصاد دولت)، تسهیل و اجراآت عرایض، مکاتیب و پیشنهادات رسیدگی می‌نماید؛

 3. بخش امور جوانان: این بخش در جهت تامین رابطه و نیز مشارکت نهاد‌های مدنی جوانان، به مکاتیب، عرایض و پیشنهادات سکتور ورزش و ۶ اداره دیگر رسیدگی می نماید.

* فعلا این ریاست متشکل از یک معاون، هفت کارشناس و چهار همکار کارشناس می‌باشد.

 وظايف عمده:

الف: امور جامعه مدني

 • ارتباطات

 • تسهيل فرآيند ارتباط و تعامل مؤثر با نهادهاي جامعه مدني و رياست جمهوري؛

 • برنامه‌ريزي و اجراي فرآيند اطلاع رساني فعاليت‌هاي دولت از طريق رسانه‌هاي مكتوب و رسانه‌هاي اجتماعي؛

 • مشاركت مؤثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي سمينارها، نمايشگاه‌ها و جشنواره‌هاي مرتبط به جامعه مدني.

 • افکار سنجي

 • نظرسنجي از جامعه مدني در رابطه با اقدامات و فعاليتهاي دولت؛

 • بررسي ديدگاه‌ها و سنجش افكار عمومي مردم، مخاطبان و خدمات گيرندگان و ارائه نتايج حاصل به مسئولان اداره امور به‌‌ منظور اتخاذ روشهاي اجرايي مطلوب و تدوين پلان ها و فعاليت هاي اجرايي مناسب؛

 • پيگيري انجام به موقع وعده‌هاي مسئولان دولت و انعكاس نتايج حاصله به مردم از طريق رسانه ها و نهادهاي جامعه مدني؛

 • فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل ميان جامعه مدني و مسئولان دولتي از طريق برگزاري ملاقات عمومي، مصاحبه، برپايي سخنراني‌ها و ترتيب سفرها و ملاقات‌ها.

 • پلانگذاري

 • استفاده از ظرفيت و حمايت نهادهاي بين‌المللي با رويكرد جلب مشارکت و همکاري نهادهاي جامعه مدني کشور؛

 • تهيه و تدوين پيش‌نويس موافقت‌نامه‌ها و يادداشت تفاهم‌‌هاي همکاري با نهادهاي مختلف جامعه مدني، سکتور خصوصي، نهادهاي کمک کننده بين المللي در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي رياست.

 • تحقيق و برنامه‌ريزي:

 1. مطالعه و تحقيق در حوزه هاي راهبردي امور جوانان به منظور بازشناسي و تبيين مسائل و نيازهاي گوناگون جوانان و ارائه راه حل‌هاي مناسب و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه؛

 2. شناسايي، نظارت و تقويت تشکل‌هاي غير دولتي جوانان؛

 3. ارائه شيوه‌هاي مناسب براي استفاده از استعدادها و توانايي‌هاي جوانان و بهره‌گيري از امکانات و منابع ديگر بخش هاي اجرايي دولت در ارتباط با امور جوانان؛

 4. تشکيل جلسات مشترک با گروه ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي در خصوص موضوعات مرتبط با امور جوانان؛

 5. بهره‌گيري از منشور و اعمال روشهاي موجود در آن جهت ايجاد اصلاحات در بخش جوانان.

 • روابط، هماهنگي و آگاهي دهي:

 1. برقراري روابط دوامدار با سازمانهاي اجتماعي زنان؛

 2. برقراري روابط و ترتيب نشستهاي آگاهي دهي بين زنان و ادارات دولتي؛

 3. برقراري ارتباط مستمر با مراکز مختلف تحقيقي-علمي و بهره‌گيري از صاحب نظران و متخصصين در رابطه با زنان و جوانان؛

 4. تأمين مشارکت زنان در سطوح مختلف دولتی.

بخش ها و تشکيل رياست:

اين رياست داراي چهار بخش، قرار ذيل است:

– بخش مدیریت اعتراضات مدنی؛

– بخش جوانان؛

–  بخش جامعه مدني؛

– بخش زنان.

دست آوردها

جوانان